ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2379
2404
2463
2514
2558
2560
2562
2514. ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა.

მდებარეობა: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, გურია, ბახმარო
ავტორი: გოგი სულაბერიძე, ვაჟა კუხიანიძე, შოთა დემეტრაშვილი, ნუცა კანდელაკი,ანი მამულაშვილი, გიორგი კანკია , 3D- დათო რუსიტაშვილი,