ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2367
2369
2372
2373
2374
2375
2377
2380
2385
2399
2400
2401
2411
2425
2461
2471
2472
2475
2485
2505
2526
2532
2551
2559
2485. თეთრი ინტერიერი .

მდებარეობა: თბილისი, ნუცუბიძის ქუჩა
ავტორი: კახაბერ დეკანოიძე - ემ არტი