ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2366
2387
2395
2403
2405
2413
2414
2415
2416
2427
2429
2439
2456
2503
2512
2518
2546
2415. საბრენდე საწარმო.

მდებარეობა: გურჯაანის რაიონის სოფელ ველისციხე
ავტორი: საპროექტო ორგანიზაცია - შპს „უნიჯგუფი“ პროექტის ავტორი - მარიკა ქურთიშვილი არქიტექტორი - გიორგი არევაძე კონსტრუქტორი - რამაზ აფხაძე. სამშენებლო ორგანიზაცია - ,,გონიო 2003,,