ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2366
2387
2395
2403
2405
2413
2414
2415
2416
2427
2429
2439
2456
2503
2512
2518
2546
2416. შილდას საწარმო.

მდებარეობა: ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შილდა
ავტორი: პროექტის ავტორი: დავით დანელია კონსტრუქტორი: რამაზ აფხაძე ტექნოლოგი: ომარ კიკილაშვილი