ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი



webmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2366
2387
2395
2403
2405
2413
2414
2415
2416
2427
2429
2439
2456
2503
2512
2518
2546
2518. ქობულეთისა და კინტრიშის დაცული ტერიტორიების ვიზიტორთა ცენტრი,ადმინისტრაციული შენობა.

მდებარეობა: ქ.ქობულეთი დ.აღმაშენებლის გამზირი #271
ავტორი: დავით კომახიძე