ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2364
2386
2389
2443
2490
2509
2542
2443. სასტუმრო აივანი.

მდებარეობა: სამღებროს ქუჩა 21
ავტორი: თამაზ შაშიაშვილი. ვაჟა ორბელაძე,ოლია კენჭიაშვილი. ლალიკო შაშიაშვილი. კონსტრუქტორი:თამაზ ქვრივიშვილი. მშენებელი: რევაზ ჩაჩხიანი