ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2382
2391
2392
2402
2406
2409
2410
2436
2438
2440
2442
2444
2449
2451
2469
2479
2482
2484
2487
2507
2511
2513
2516
2517
2520
2521
2523
2535
2538
2539
2552
2554
2555
2556
2557
2561
2563
2568
2572
2449. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი კომერციული ფართებითა და მიწისქვეშა ავტოსადგომით.

მდებარეობა: თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი #9
ავტორი: მინდია მურვანიძე, თეიმურაზ ჩაჩუა, დავით რუსიტაშვილი