ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
ქალაქგეგმარებითი პროექტი
2605. გულიას მოედნის რეკონსტრუქცია
2659. დიდუბის რაიონის რეკონსტრუქცია
2661. „პარალელური განვითარება“, კონცეფცია და მეთედოლოგია.
2688. ვარკეთილის მეურნეობის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარების
2722. ხელოვანთა ციხე-ქალაქი კუნძულ ფავინიანოზე
2751. Mara villa town. Urban design/Villa Design