ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
ქალაქგეგმარებითი პროექტი
2605
2659
2661
2688
2722
2751
2722. ხელოვანთა ციხე-ქალაქი კუნძულ ფავინიანოზე.

მდებარეობა: ფავინიანოს კუნძული, იტალია
ავტორი: მედეა აბულაძე, მარიამ ტყეშელაშვილი, თამარ ხუციშვილი, დავით გოშაძე, თამარ აბულაძე