ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
2575. საცხოვრებელი კომპლექსი მარუხის გმირების ქუჩაზე
მდებარეობა: თბილისი
2576. საცხოვრებელი კომპლექსი შატბერაშვილის ქუჩაზე
მდებარეობა: თბილისი
2632. ჰილსაიდ რეზიდენს
მდებარეობა: თბილისი, სოლოლაკი, დავითაშვილის ქუჩა
2669. მრავალფუნქციური კომპლექსი
მდებარეობა: ნუცუბიძის ქ. #131, თბილისი, საქართველო.
2738. Koohestan Building
მდებარეობა: Darabad, Tehran