ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
2579
2582
2586
2587
2588
2589
2597
2600
2602
2625
2626
2627
2628
2633
2639
2666
2667
2668
2682
2715
2733
2747
2587. საცხოვრებელი ინტერიერი ჭ. ამირეჯიბის ქუჩაზე.

მდებარეობა: თბილისი
ავტორი: წერეთელი მაია