ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
2579
2582
2586
2587
2588
2589
2597
2600
2602
2625
2626
2627
2628
2633
2639
2666
2667
2668
2682
2715
2733
2747
2668. აპარტამენტი 2 .

მდებარეობა: საქართველო,თბილისი