ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
2603
2612
2629
2630
2631
2645
2701
2717
2767
2645. KTW ჯგუფის - ახაშენის ღვინის კურორტი - სასტუმრო კომპლექსი.

მდებარეობა: საქართველო, კახეთი, გურჯაანის რაიონი, სოფელი ახაშენი
ავტორი: მარიკა ქურთიშვილი, გიორგი არევაძე, ლია ურუმაშვილი