ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
2584
2590
2591
2592
2593
2594
2610
2616
2624
2634
2637
2642
2644
2647
2650
2689
2709
2710
2712
2713
2736
2592. კაფე-საჰოთდოგე - ბრავო.

მდებარეობა: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი
ავტორი: ნათია კარიაული, სოფო კარიაული