ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
2584
2590
2591
2592
2593
2594
2610
2616
2624
2634
2637
2642
2644
2647
2650
2689
2709
2710
2712
2713
2736
2610. სასტუმრო სტამბა.

მდებარეობა: თბილისი, მერაბ კოსტავას ქუჩა
ავტორი: კონცეფტუალური დიზაინის ავტორი: თემურ უგულავა. პროექტზე მუშაობდნენ: გოგა ჩხეტია, გიორგი ბუტულაშვილი, გივი მაჭავარიანი, ქეთევან სამსონაძე, ნინო ფოფხაძე, გიორგი მიქაბერიძე, გიორგი სახელაშვილი, ალექსანდრე ადამოვი, ალექსანდრე მაღლაკელიძე, ია ჩეხერია, ირაკლი რამიშვილი