ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
2608. სასტუმრო სტამბა
მდებარეობა: თბილისი, მერაბ კოსტავას ქუჩა
2683. I'Ciocio Osteria di Suvereto
მდებარეობა: Piazza dei Giudici, Suvereto LI, Italy
2684. Art, Books & a home for 3
მდებარეობა: Barcelona
2728. ცენტრი ბუტიკი
მდებარეობა: თეირანი, ირანი
2755. მრავალფუნქციური შენობა. არსებული ისტორიული შენობის აწევა-რეკონსტრუქცია
მდებარეობა: თბილისი, იალბუზის ქუჩა