ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
2608
2683
2684
2728
2755
2608. სასტუმრო სტამბა.

მდებარეობა: თბილისი, მერაბ კოსტავას ქუჩა
ავტორი: კონცეფტუალური დიზაინის ავტორი: თემურ უგულავა. პროექტზე მუშაობდნენ: გოგა ჩხეტია, გიორგი ბუტულაშვილი, გივი მაჭავარიანი, ქეთევან სამსონაძე, ნინო ფოფხაძე, გიორგი მიქაბერიძე, გიორგი სახელაშვილი, ალექსანდრე ადამოვი, ალექსანდრე მაღლაკელიძე, ია ჩეხერია, ირაკლი რამიშვილი