ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
2608
2683
2684
2728
2755
2755. მრავალფუნქციური შენობა. არსებული ისტორიული შენობის აწევა-რეკონსტრუქცია.

მდებარეობა: თბილისი, იალბუზის ქუჩა
ავტორი: საავტორო ჯგუფი: ქობულიები და პარტნიორები. არქიტექტორ რესტავრატორი ნანა ინწკირველი. ისტორიული შენობის ავტორი ალექსანდრე შიმკევიჩი

C8eI24lvWVw