ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
სტუდენტური პროექტი
2614
2622
2649
2651
2672
2674
2675
2676
2677
2686
2687
2692
2693
2694
2696
2697
2700
2702
2706
2707
2721
2724
2725
2729
2730
2731
2732
2706. სასტუმრო, მრავალფუნქციური კომპლექსი.

მდებარეობა: საქართველო, ბათუმი
ავტორი: როზა ბარსეგიანი