ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2671
2673
2678
2681
2685
2691
2695
2703
2704
2719
2727
2743
2744
2746
2753
2753. სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელი კომპლექსი - ბაკურიანი პლაზა.

მდებარეობა: დაბა ბაკურიანი, საქართველო
ავტორი: თეო ჯაჯანიძე, მერაბ კურცხალია. პროექტზე მუშაობდნენ: თამარ ადუაშვილი, დიმიტრი ახვლედიანი.შპს NBC group