ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
2790
2796
2818
2873
2874
2982
2790. საცხოვრებელი კორპუსი საოფისე და სავაჭრო სათავსოებით და მიწისქვეშა პარკინგით.

მდებარეობა: ქალაქი ბორისპოლი, უკრაინა
ავტორი: ივანე რაზგულინი - კომპანია Izobud -ის საპროექტო ჯგუფის ხელმძღვანელი