ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
2759. ვიზიტორთა ცენტრი ნავენახევში (ნავენახევის მღვიმე)
2781. ASPLUND PAVILION – HOLY SEE PAVILION BIENNALE ARCHITETTURA VENEZIA 2018
2784. Tramway terminal
2787. ZAC - Costruire Largo Milano
2788. Iceberg - Perestrello 3.0_Architects vs Rest of the World.Typology: workshop, public space
2797. სასტუმრო