ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
2761. ფროფერთი მენეჯმენტის ოფისი
2768. ბილაინის ოფისი
2770. მწვანე ოფისი
2772. ოფისი
2773. ლაუნჯ-ბარი
2780. ტყე და ყვავილები_პატარა სასტუმროს ორი ნომერი
2800. სასტუმრო ტაბიძეზე
2811. სასტუმრო - ზეგ
2831. Daddy Bangalore
2836. სტუდია კუბი