ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
2760. თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი
2782. Renovation of Torre Porta Nuova Arsenale – Venice
2783. სკოლის შენობის რეკონსტრუქცია
2792. უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის შენობის ფასადის აღდგენა
2822. სასტუმრო Sole Palace
2939. რეკონსტრუქცია რეგენერაციით საცხოვრებელი სახლი - სასტუმრო Shah Palace
2967. საკონფერენციო დარბაზი