ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტიwebmaster@archistyle.ge
   
 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
2775. აგარაკი დიღომში
2777. სპირალური სახლი_კვლევა
2801. ოჯახური ტიპის სასტუმრო სახლი
2802. ოჯახური ტიპის სასტუმრო
2809. კოტეჯი მთაში
2820. სავაჭრო - გასართობი ცენტრი _ კონცეპტუალური პროექტი