ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
მწვანე არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი



webmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
2775
2777
2801
2802
2809
2820
2838
2848
2850
2851
2860
2862
2864
2865
2879
2886
2898
2899
2909
2911
2912
2914
2918
2920
2928
2934
2938
2949
2951
2955
2957
2970
2977
2984
2986
2886. ფერმერის სახლი.

მდებარეობა: საქართველო, კახეთი, წნორი - ყვარელის გზის კვეთა ალაზანთან
ავტორი: გიორგი ბეკურაშვილი

_38CXoqTBH0