ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი

 სახელი
 პაროლიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
3007
3008
3009
3012
3013
3022
3023
3053
3054
3055
3069
3070
3089
3139
3142
3160
3170
3171
3172
3008. ინტერიერი რაზმაძის ქუჩაზე.

მდებარეობა: თბილისი, საქართველო
შეფასება არ აქვს 
12345678910