ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი

 სახელი
 პაროლი



webmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
3005. სასტუმრო
3016. Villa Olivia
3017. Re delle Alpi Hotel
3021. საოფისე შენობა კონტეინერებისგან
3025. სასტუმრო ორბელიანის ქუჩაზე
3043. სასტუმრო სტანცია ყაზბეგში
3090. სასტუმრო იბისი ორთაჭალაში
3109. საჯარო რეესტრის ოფისი
3114. ავეჯის სახლი ვერონა
3120. იუსტიციის სახლი ქარელში
3126. სკოლა-პანსიონ
3134. არეა 26
3148. ბოლნისის მუზეუმი
3182. ახაშენი ღვინის კურორტი და სპა
3184. სასტუმრო