ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი

 სახელი
 პაროლიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
2996
2998
2999
3014
3015
3018
3020
3041
3042
3047
3051
3133
3146
3150
3157
3176
3177
3180
3181
3150. რესტორანი ადრე.

მდებარეობა: კოტე აფხაზის ქ.#27. თბილისი
შეფასება არ აქვს 
12345678910