ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი

 სახელი
 პაროლიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
3026. გუდიაშვილის მოედანზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქცია
3036. ვანის სამუზეუმო კომპლექსი
3039. თბილისის სამხატვრო აკადემია
3116. სტუდენტური კამპუსი სასწავლო-საცხოვრბელი კორპუსის რეკონსტრუქცია
3144. ვაზისუბნის მამული
3151. სასტუმრო ბრიქსი