ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი

 სახელი
 პაროლიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

mxardamWerebi

ნომინაციები...
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
3028. მზიურის პარკის რეკონსტრუქცია
3029. ოკაცეს (კინჩხას) ჩანჩქერის ბუნების ძეგლის ვიზიტორთა ცენტრი და ტურისტული ინფრასტრუქტურა
3166. მწვანე სახლი
3185. ქ.სიღნაღში არსებული სკვერის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
3187. ქ.ჭიათურაში მდ.ყვირალას გასწვრივ ტროტუარის კეთილმოწყობა