ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი
საუკეთესო სასტუმრო კომპლექსიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

mxardamWerebi

ნომინაციები...
3027
3046
3061
3078
3084
3086
3091
3098
3100
3108
3132
3189
3084. მრავალფუნქციური შენობის განაშენიანების რეგულირების გეგმა.

მდებარეობა: თბილისი, გორგასლის ქ. N61
ავტორი: ემ არქიტექტურა. გიორგი გეგელაშვილი, რატი ხეცურიანი