ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი
საუკეთესო სასტუმრო კომპლექსიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

mxardamWerebi

ნომინაციები...
3026
3036
3039
3116
3144
3151
3039. თბილისის სამხატვრო აკადემია.

მდებარეობა: გრიბოედოვის ქუჩა 22
ავტორი: რეაბილიტაციის პროექტის მთავარი არქიტექტორი: სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის დეკანი, არქიტექტორი ნოდარ ამაშუკელი პროექტზე მუშაობდნენ აკადემიის მაგისტრანტები: ნინო სიხარულიძე, ბექა ტომაშევიჩი რესტავრაცია: გიორგი კოტეტიშვილი სარკეებიანი დარბაზის რესტავრაციას ხელმძღვანელობდა ნანა კუპრაშვილი