ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი
საუკეთესო სასტუმრო კომპლექსიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

mxardamWerebi

ნომინაციები...
3028
3029
3166
3185
3187
3028. მზიურის პარკის რეკონსტრუქცია.

მდებარეობა: მზიურის პარკი, თბილისი
ავტორი: გიორგი სულაბერიძე, ეკა ბაგალიშვილი, შოთა დემეტრაშვილი, ანი მამულაშვილი, ანი წიქორიძე, ცია ოქროპირიძე, ტატო მიქაუტაძე, ანკა მორგოშია, ნატა ჩიჩილიძე 3D ვიზუალიზაცია - დავით რუსიტაშვილი კონსტრუქტორი - მაკა გუგუნავა