ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი
საუკეთესო სასტუმრო კომპლექსიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

mxardamWerebi

ნომინაციები...
3028
3029
3166
3185
3187
3029. ოკაცეს (კინჩხას) ჩანჩქერის ბუნების ძეგლის ვიზიტორთა ცენტრი და ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

მდებარეობა: სოფელი კინჩხა, ხონის მუნიციპალიტეტი, საქართველო
ავტორი: გიორგი სულაბერიძე, მიხეილ კალანდაძე, მიხეილ გეგეშიძე, ჭიაბერ ხოსიაური, ვახტანგ ხელაშვილი; ვიზიტორთა ცენტრი - Sedum Achitects -სანდრო რამიშვილი, ამირან რეხვიაშვილი