ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი
საუკეთესო სასტუმრო კომპლექსიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2992
2997
3000
3001
3024
3031
3048
3056
3072
3073
3075
3077
3081
3083
3087
3093
3096
3097
3099
3101
3105
3106
3110
3111
3113
3118
3123
3124
3125
3128
3129
3130
3136
3156
3163
3164
3174
3188
3190
3194
3031. გენური ინჟინერიის აგრარული უნივერსიტეტი .

მდებარეობა: საქართველო, თბილისი ,გარდაბნის გზატკეცილი, მტკვის სანაპირო.
ავტორი: ელენე იმედაშვილი