ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი (რეალიზებული)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ან კომპლექსი (რეალიზებული)
საცხოვრებელი ინტერიერი (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ნაგებობა (რეალიზებული)
საზოგადოებრივი ინტერიერი (რეალიზებული)
რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია (რეალიზებული)
ლანდშაფტური არქიტექტურა (რეალიზებული)
სტუდენტური პროექტი
არქიტექტურული პროექტი (შენობა, კომპლექსი)
ქალაქგეგმარებითი პროექტი
საუკეთესო სასტუმრო კომპლექსიwebmaster@archistyle.ge
   
 

gen. sponsori

 

sponsori

mxardamWerebi

ნომინაციები...
2995
3006
3010
3011
3032
3033
3034
3035
3044
3045
3049
3050
3057
3058
3062
3063
3064
3065
3066
3068
3071
3088
3094
3095
3102
3103
3104
3107
3115
3117
3119
3121
3122
3131
3135
3147
3154
3159
3162
3165
3168
3175
3191
3011. სასტუმრო კომპლექსის ესკიზური პროექტი.

მდებარეობა: მ. მაჭავარიანის ქუჩის მიმდებარედ
ავტორი: გოჩა ბზეკალავა, ზვიად ელიზბარაშვილი, ნინო ფიცხელაური, მანანა ფიცხელაური